Prov

Nationella prov

Nu när eleverna går i årskurs 6 så kommer de att genomföra en hel del nationella prov. Observera att dessa prov genomförs speciella dagar som fastställts av Skolverket. Dessa datum kan vi tyvärr inte ge eleverna ledigt, då de genomförs samtidigt i hela landet. Om ni har funderingar på att söka ledigt för era barn under detta läsår, så titta på Skoverkets hemsida vilka datum de olika proven kommer genomföras.

Klicka på nedanstående länk så kommer ni till skolverkets hemsida med provdatum.

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/grundskola/arskurs-6

Ännu en webbplats i Webbstjärnan