Historia Ahmad

Adel

Adelsmannen varet rika och ägde stora gårdar.

Adelsmännen fick slippa att betala skatt till kungen efter som de hjälpte riket med att försvara med soldater.Adelsmännen hade många soldater och levde i stora borgar. Några av dom var kungens rådherrar och hjälpte kungen att styra riket. Adelsmännen fick lön av kungen. Där delade  jord bland bönderna och fick skatt.

Prästen

Prästen har fått guds uppdrag att leda de och göra dem till goda kristna prästen viktigaste uppgift var att hålla gudstjänst. Han kunde döpa viga och begrava alla för samlingen.Han hjälpte de fattiga och sjuka i samhället.Prästen betalade ingen skatt. Tog en tiondel av bönderna .

Borgare

Köpmän och hantverkare är borgare.Platser som låg särskilt bra till samlade borgare Folk bestämde allt i staden. Städerna styrdes av borgmästare och rådmän.Det var borgarna själva som ut såg dem.

Bönderna

De skaffade sig all mat de behövde genom vakt fiska och jordbruk.

Varje familj hade sin egen gärd och sin egna åkrar.Familjen i byn hjälpte varandra i jordbruket.De hade möte och bestämde om saker att göra tillsammans.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *