De fyra ständerna / Lah Poe Khee

Historia.

De fyra ständerna.

Under medeltiden uppstod de fyra ständerna,Adel,Präster,Borgare och Bönder.

Adel blir ett stånd.

Ryttare i rustning istället för bondehär.

1.Adel-Betalade ingen skatt till kungen -Riddare hjälpte kungen i krig.-Ryttare och häst kläddes i rustning av järn.- Den rustade ryttare blev fri från skatt. – Det kostade mycket pengar att skaffa rustning och att hålla häst.Därför kunde bara de rikaste göra det.Nu begärde kungen,att de rustade ryttarna skulle lova att tjäna honom.De skulle göra krigstjänst,när han önskade.Det lovade ryttarna.Men de krävde ersättning.Det fick de.De slapp betala skatt.

2.Präster och kyrkan stift och biskopar.Sverige var indelat i stift.(kyrkliga områden) I varje stift bestämde en biskop.Hans kyrka kallades domkyrka.Biskoparna bestämde om allt som hade med gudstjänst att göra.Den förnämste av de var biskopen i Uppsala.Han kallades ärkebiskop.”Hur hade biskoparna råd med allt?” jo,alla bönder och borgare betalade en tionde till kyrkan.

3.Borgare betalade skatt till staden.Större delen av skatten gick till kungen.Resten av skatten fick staden.Pengarna skulle användas till att betala borgmästare och rådmän och de olika stadstjänarna.

4.Bönderna och jorden.Bönderna bodde i byar. Det fanns bättre och sämre jord.Alla delade på jorden i tegar.De flesta på medeltiden var bönder.Av 100 personer var 85 bönder.Vissa bönder hade flera hus.

Av Lah Poe Khee.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *