De fyra stånden/ Ardwan

ADEL

Adelsmän var rika och ägde stora gårdar.                                                               Adelsmän fick slippa att betala skatt till kungen. Adelsmän var stora bönder kunde äga stora hus och gårdar. För att bli adelsmän måste man lova kungen att försvara laget. Allt detta kostade mycket de därför slapp han betala skatt till kungen.

BÖNDER

Bönderna bodde i byar. De flesta på medeltiden var bönder. Man hade naturahushållning.   Det betyder att gårdarna frambringade nästan allt man behöver. Det odlade mest korn.

PRÄSTER

Präster hade fått Guds uppdrag att leda alla och göra dem till goda kristna. Alla bönder fick betala en tiondel till kyrkan. Alla som gick till samma kyrka tillhörde samma församling och så är det fortfarande.

BORGARE

Sedan gammalt var handelsplatsen där viktiga vägar korsade varandra. Det fanns borgare  som betalade större delen av skatt till kungen. Köpmännen och hantverkare kallades borgare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *