Kategoriarkiv: Historia

De fyra stånden

  1. Adel:det betalar ingen skatt till kungen.Riddarna hjälpte kungen i krig. Ryttare och hästar kläddes i rustning av järn. De rustade ritare blev fri från skatt. Adels manen levde som en storgodsägare.
  2. Bönder:det fanns bättre och sämre jord. Alla delade på jorden i taget. Dom är ofta fattiga. Av 100 personer var 85 bönder. Golvet var jordgolv. Huset var byggt av runda trästockar. Maten lagades på en öppen  spis i köket.
  3. Präster:Sverige var indelat i stift. I varje stift bestämde en biskop. Präster betalade ingen skatt dom tog en 10 del av bönderna. Biskoparna tillhörde ofta stormannasläkterna och levde som stormän.
  4. Borgare:det var köpmän och hantverkare. De bodde i städerna. Dom hade penninghushållning dom köpte grejer än att slakta kor och grisar och andra djur. Borgare betala ingen skatt till staden. Större delen av skatten gick till kungen                                                                                                                                                      Frida

De fyra ständerna / Lah Poe Khee

Historia.

De fyra ständerna.

Under medeltiden uppstod de fyra ständerna,Adel,Präster,Borgare och Bönder.

Adel blir ett stånd.

Ryttare i rustning istället för bondehär.

1.Adel-Betalade ingen skatt till kungen -Riddare hjälpte kungen i krig.-Ryttare och häst kläddes i rustning av järn.- Den rustade ryttare blev fri från skatt. – Det kostade mycket pengar att skaffa rustning och att hålla häst.Därför kunde bara de rikaste göra det.Nu begärde kungen,att de rustade ryttarna skulle lova att tjäna honom.De skulle göra krigstjänst,när han önskade.Det lovade ryttarna.Men de krävde ersättning.Det fick de.De slapp betala skatt.

2.Präster och kyrkan stift och biskopar.Sverige var indelat i stift.(kyrkliga områden) I varje stift bestämde en biskop.Hans kyrka kallades domkyrka.Biskoparna bestämde om allt som hade med gudstjänst att göra.Den förnämste av de var biskopen i Uppsala.Han kallades ärkebiskop.”Hur hade biskoparna råd med allt?” jo,alla bönder och borgare betalade en tionde till kyrkan.

3.Borgare betalade skatt till staden.Större delen av skatten gick till kungen.Resten av skatten fick staden.Pengarna skulle användas till att betala borgmästare och rådmän och de olika stadstjänarna.

4.Bönderna och jorden.Bönderna bodde i byar. Det fanns bättre och sämre jord.Alla delade på jorden i tegar.De flesta på medeltiden var bönder.Av 100 personer var 85 bönder.Vissa bönder hade flera hus.

Av Lah Poe Khee.

 

De fyra stånden/Elin

Adel:Dom betalar ingen skatt till kungen.

Riddaren hjälpte kungen i krig.

Dom ställde upp med häst och rustning.

Adelsmannen levde som en storgodsägare.

Han måste ägna mycket tid åt att sköta sina gods och gårdar.

Dom ägde stora landområden och ibland städer.

Präster: Dom betala ingen skatt till kungen.

Sverige var indelat i stift.

I varje stift bestämde en biskop.

Dom slapp betala skatt till kungen.

Bara präster fick utföra heliga handlingar som dop,nattvard,bröllop och begravning

Dom fick inte gifta sig.

Bara män fick bli präster.

Borgare: De var köpmän och hantverkare.

De bodde i städer.

Borgarna bestämde allt i staden.

Städerna styrdes av borgmästare och rådmän

Borgare betala skatt till kungen och kyrkan.

Bönder: Det fanns bättre och sämre gjord.

Alla delade på jord i tegar.

Det odlade mest korn på fälten.

Boskapen bodde inne på vintern.

Vissa bönder hyrde mark att så på.

Av kornen gjorde man bröd och gröt.

de fyra stånden/Ella Eng

1 bondeståndet

Ungefär 85-90% av Sveriges befolkning bestod av bönder. Från 1500-1866 talet fanns normalt omkring 100-200 representerar ståndet.I början av 1800-talet övergick ståndet till en mer allmänpolitisk karaktär. Kvinnobönder fick äga egen jord men fick inte bruka den. Bönder bodde i byar. Det var bara bönder som ägde egen jord eller arrenderade statens jord som fickvara med och välja representanter. Bönder gjorde nästan allt man behövde.

2 borgarståndet

Borgarståndet fanns i riksdagen från början av 1500-1866.Borgarna var handelsmän och hantverkare som bodde i städerna.De små städerna hade en och de stora som t.ex Stockholm som hade tio representanter och Göteborg hade tre representanter.

3 prästståndet

Prästerna tog en tio del av bönderna.Gruppen  bestod av präster, och deras rättigheter hette privilegier. I Sverige fanns en privilegier som som sa att dom inte behövde betala skatt till kungen för sin jord.Under medel tiden hade ståndet stor makt.Den förnämsta av dom var biskop.

4 adel

Frälseman blev Riddare och  Väpnare.Riddar dubbning var högtidligt.Kungen dubbade oftast Riddaren.Adel ståndet var mäktigast.Av en adels man krävdes att han hade vakter,häst,vapen och rustning.

Dom fyra stånden/Johan

Adel:

Dom betalar ingen skatt till kungen.

Dom hjälpte kungen i krig.

Dom ägde stora landområden och ibland städer.

Dom ställde upp med häst och krigarutrustning.

Adelsmannen levde som en stor godsägare.

Och det tog tid att sköta sina gods och gårdar.

Präster:

Sverige var indelat i stift.

I varje stift bestämde en biskop.

Dom behövde inte betala skatt till kungen.’

Bara präster fick utföra heliga handlingar som dop,nattvard,bröllop och begravningar.

Präster fick inte gifta sig.

Bara män fick bli präster.

Borgare:

De var köpmän och hantverkare.

De bodde i städerna.

Borgarna bestämde allt i staden.

Städerna styrdes av borgmästare och rådmän.

Det var borgarna själva som utsåg dem.

Bönder:

Det fanns bättre och sämre jord.

Alla delade på jorden i tegar.

Det odlades mest korn på fälten.

Av kornen gjorde man bröd och gröt.

Boskapen bodde inne på vintern.

Vissa bönder hyrde mark att så på.